viernes, 21 de diciembre de 2012

COMPETÈNCIES DIGITALS

Per viure plenament en societat al segle XXI cal que els nens i nenes, i també els adults, adquireixin diverses competències relacionades amb l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). L'adquisició d'aquestes competències es planifica a les diverses etapes educatives i queda recollida als Currículums de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, de Batxillerat... El conjunt de competències relacionades amb el coneixement i ús de la tecnologia rep el nom de competència digital i el procés d'adquisició de les mateixes s'anomena alfabetització digital (i el seu desconeixement dóna lloc a l'analfabetisme digital).

A la Universitat, la competència digital facilita de diverses formes el procés d'ensenyament i aprenentatge. L'estudiant, amb el suport de les TIC, podrà gestionar millor la informació i comunicar-se amb els docents i amb altres estudiants per aprendre, treballar col·laborativament i transformar aquestes interacions en coneixement. Més tard, com a professional competent digitalment, trobarà en les TIC un mitjà facilitador en l'exercici de la seva professió.

En el cas dels Graus de Mestre, caldria afegir a la competència digital general competències específiques de caire didàctic que habilitin l'educador per emprar la tecnologia per ensenyar i per ajudar a aprendre.

A més, aquestes competències no són estàtiques, com tampoc ho és la tecnologia, així que per força la formació del mestre, com la d'altres professionals, demanarà una actualització continuada en el coneixement dels recursos tecnològics i de les seves potencialitats pedagògiques.

Per treballar les competències digitals a classe hem llegit diversos documents 
que marquen les directrius sobre quines haurien de ser les competències TIC dels docents:

1. UNESCO's ICT Competency Standards for Teachers (Normes UNESCO sobre
Competències en TIC per a Docents)
2. National Educational Technology Standards for Students i el National Educational Technology Standards for Teachers (Normes Nacionals (EEUU) sobre Tecnologia Educativa per a Docents i Normes Nacionals (EEUU) sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants) publicats per la International Society for Technology in Education (ISTE)
Per sintetizar els aspectes clau de les Competències de la UNESCO i de les Competències ISTE he realitzat una presentació de Google:

Aquesta sessió m'ha semblat molt útil ja que, tot i que parlem molt de la importància de les TIC i les TAC, mai havíem "delimitat" els seus usos a la classe, és a dir, jo volia saber què havia de conèixer com a mestre i ara ja ho sé. A més, la realització d'una presentació i la incrustació d'aquesta a l'entrada trobo que és molt pertinent. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tiny Finger Point
Free Cookie Monster Cursors at www.totallyfreecursors.com