sábado, 29 de diciembre de 2012

CONCLUSIÓ

L'any s'acaba, el semestre (més aviat trimestre) s'acaba i les classes de GITIC i COED també s'acaben. 

Ha estat un bon inici del grau ja que no han sigut dues assignatures pesades ni que requerissin massa feina; si has sigut organitzat i responsable el resultat ha estat satisfactori. Per una altra banda, m'he agobiat en segons quins moments, com en la sessió de GITIC que vàrem tractar el Twitter. Jo tinc Twitter, no em vull donar aires de superioritat però el sé fer servir i en aquell moment vaig sentir que estava mal-invertint dues hores que podrien haver estat dedicades a fer altra feina.

Tot i algun petit matís negatiu com l'esmentat, estic molt contenta i a la vegada molt orgullosa del treball realitzat. Les exposicions crec que van ser les adequades i he de destacar que em va semblar molt pertinent l'activitat de la recitació (tot i que em vaig quedar en blanc).

Així doncs, dono per acabat el meu dossier d'aprenentatge. És l'únic que finalitza ja que les assignatures, el meu aprenentatge i les meves ganes segueixen endavant, cada dia amb més motivació!

domingo, 23 de diciembre de 2012

LES TIC I LES TAC A L'ESCOLA

A la sessió d'avui hem treballat l'ús de les TIC i les TAC a l'escola.
Per començar, hem fet una mirada enrere: l'inici de les TIC a les aules es va dur a terme als anys 70, amb el model instructiu, que pretenia reproduir l'ordinador com a mestre; tot el que el nen havia d'aprendre tenia cabuda a l'ordinador. Per exemple, l'ordinador realitza preguntes i si l'alumne les respon bé pot accedir a la següent lliçó.
A continuació es va passar a un model més pedagògic, el constructivista, en el qual el nen aprenia a partir de la interacció amb l'entorn: l'aprenentatge es realitza interactuant amb l'ordinador i així el nen desenvolupa un rol més actiu. A partir d'un resultat el nen modifica la seva resposta (actualment podríem posar d'exemple d'aquest model el Scratch, on el nen crea el joc i el va modificant perquè quedi com ell vol).
Semblant a l'esmentat anteriorment, trobem l'ús de l'ordinador com a laboratori, on el nen fa un aprenentatge per exeperimentació. L'ordinador facilita al nen una sèries d'eines perquè el nen aprengui descobrint. Vindria a ser com un Tamagotchi, un simulador on enlloc d'aprendre a partir d'una lliçó, el nen ho fa observant i experimentant.
I per últim caldria destacar l'ús de l'ordinador com a eina de treball, on l'alumne inventa utilitzant l'ordinador (textos, dibuixos, vídeos... qualsevol cosa que vulgui crear).

Actualment el que s’està fent a l’escola és utilitzar l’ordinador com a eina i en alguns casos com a mestre.

L'activitat realizada a partir de la teoria ha estat la presentació d'una proposta d'ús  de les TIC/TAC en una presentació previament creada pel Jorge. La proposta que hem escollit la Maria Busquets i jo està explicada a la diapositiva 21 i es tracta d'un projecte telemàtic cooperatiu anomenat de tres en 3: còmics.


viernes, 21 de diciembre de 2012

COMPETÈNCIES DIGITALS

Per viure plenament en societat al segle XXI cal que els nens i nenes, i també els adults, adquireixin diverses competències relacionades amb l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). L'adquisició d'aquestes competències es planifica a les diverses etapes educatives i queda recollida als Currículums de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, de Batxillerat... El conjunt de competències relacionades amb el coneixement i ús de la tecnologia rep el nom de competència digital i el procés d'adquisició de les mateixes s'anomena alfabetització digital (i el seu desconeixement dóna lloc a l'analfabetisme digital).

A la Universitat, la competència digital facilita de diverses formes el procés d'ensenyament i aprenentatge. L'estudiant, amb el suport de les TIC, podrà gestionar millor la informació i comunicar-se amb els docents i amb altres estudiants per aprendre, treballar col·laborativament i transformar aquestes interacions en coneixement. Més tard, com a professional competent digitalment, trobarà en les TIC un mitjà facilitador en l'exercici de la seva professió.

En el cas dels Graus de Mestre, caldria afegir a la competència digital general competències específiques de caire didàctic que habilitin l'educador per emprar la tecnologia per ensenyar i per ajudar a aprendre.

A més, aquestes competències no són estàtiques, com tampoc ho és la tecnologia, així que per força la formació del mestre, com la d'altres professionals, demanarà una actualització continuada en el coneixement dels recursos tecnològics i de les seves potencialitats pedagògiques.

Per treballar les competències digitals a classe hem llegit diversos documents 
que marquen les directrius sobre quines haurien de ser les competències TIC dels docents:

1. UNESCO's ICT Competency Standards for Teachers (Normes UNESCO sobre
Competències en TIC per a Docents)
2. National Educational Technology Standards for Students i el National Educational Technology Standards for Teachers (Normes Nacionals (EEUU) sobre Tecnologia Educativa per a Docents i Normes Nacionals (EEUU) sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants) publicats per la International Society for Technology in Education (ISTE)
Per sintetizar els aspectes clau de les Competències de la UNESCO i de les Competències ISTE he realitzat una presentació de Google:

Aquesta sessió m'ha semblat molt útil ja que, tot i que parlem molt de la importància de les TIC i les TAC, mai havíem "delimitat" els seus usos a la classe, és a dir, jo volia saber què havia de conèixer com a mestre i ara ja ho sé. A més, la realització d'una presentació i la incrustació d'aquesta a l'entrada trobo que és molt pertinent. 

domingo, 16 de diciembre de 2012

TAXONOMIA DE BLOOM PER A L'ERA DIGITAL

A partir d'ara a les sessions de GITIC ens centrem en diversos temes teòrics i avui hem tractat la Taxonomia de Bloom. Com activitat hem hagut de llegir i fer un resum del document Taxonomía de Bloom para la era digital, publicat a Eduteka. Aquí us el presento:

Al 1956 Benjamín Bloom publicà la Taxonomia d’Objectius Educatius, una teoria universal que classifica objectius i metes educatives de forma jeràrquica. Quan Bloom va adquirir suficient informació sobre l'estudi d'objectius educatius, va proposar que qualsevol activitat afavoreix un de tres dominis psicològics: cognitiu, afectiu o psicomotor.
El domini cognitiu classifica i ordena les habilitats del pensament i els objectius i segueix el procés que fa el pensament. Bloom va organitzar aquestes habilitats  de forma ascendent, dividint en dos els tipus d'habilitats de pensament:
- Habilitats de pensament d'ordre superior (HOTS).
- Habilitats de pensament d'odre inferior (LOTS).

Als anys 90, Lorin Anderson (ex-estudiant de Bloom) revisà la Taxonomia de Bloom i publicà al 2001 la Taxonomia Revisada de Bloom on destaca la substitució dels substantius per verbs per a cada categoria i el seu canvi de seqüencia.
Cada una de les categories o elements taxonòmics té un nombre de verbs clau associats a ella:
Habilitats de Pensament d’Ordre Inferior (LOTS): recordar → entendre → aplicar → analitzar → avaluar → crear: Habilitats de Pensament d’Ordre Superior (HOTS)
Els verbs anteriors no atenen els nous objectius, processos i accions que fan presència en la vida diària. Per això cal revisar la taxonomia per a “digitalitzar-la” i d’aquí neix la Taxonomia de Bloom per a la era digital, de la mà d’Andrew Churches al 2008. Les habilitats de pensament són fonamentals ja que un cop s’adquireixen, romandran en els estudiants durant tota la vida. Aquesta taxonomia per a l'era digital no s'enfoca en les eines i en les TIC, només són els medis. S'enfoca en l'ús de totes elles per a Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, avaluar i crear.

A més, hem relacionat 10 dels verbs de la columna d'habilitats de pensament amb activitats fetes a les sessions de GITIC i activitats que es facin a alguna escola i aquest ha estat el meu resultat:CATEGORIA/VERBACTIVITAT GITICACTIVITATS ESCOLARS
Crear → Animar
-Scratch: és un programa que permet crear històries interactives, animacions, jocs, música... a la vegada que dóna la oportunitat de poder compartir les seves creacions amb altres persones per la web.
L’espai web de l’Scaratch té una mostra molt àmplia de projectes d’animació per a nens. Per altra banda, Eugeni Catalán, fan d'aquest llenguatge de programació, mostra a la seva pàgina web no només projectes d’escoles, sinó també tutorials i recursos.
Avaluar → Col·laborar
-Blogger: servei web per crear un bloc i publicar-hi textos, imatges, vídeos... Hi poden contribuir tantes persones com es vulgui, ja sigui tant publicant entrades, com comentant-les.
-Twubs: és una eina per a buscar Hashtags i a partir d'aquests, tweets i usuaris de Twitter. Al meu bloc podreu trobar informació per endinsar-vos-en.
-Prezi: servei per crear presentacions en línia, fàcils i originals. De la mateixa manera que amb el blogger, hi poden contribuir tantes persones com es vulgui: comentant, creant o modificant.
Les escoles Barnola, El Rajaret, La Branca, La Sèquia entre d’altres col·laboren en la formació d’un còmic, en el projecte telemàtic cooperatiu anomenat De 3 en 3: el còmic.
Analitzar → Enllaçar-Blogger: servei web per crear un bloc i publicar-hi entrades. En aquestes s’hi poden enllaçar vídeos, imatges, pàgines webs...
-El Cmap tools és un programa, que es pot descarregar d’Internet gratuïtament, de creació i edició de mapes conceptuals que permet enllaçar conceptes i definicions.
L’escola Maristes Sants-Les Corts inclou a la seva pàgina web un variat menú des d’on es pot accedir a la informació de l’escola, webs específiques de professors, horaris escolars, horaris de menjador...
Aplicar → Jugar-Scratch: és un programa que permet crear històries interactives, animacions, jocs, música... a la vegada que dóna la oportunitat de poder compartir les seves creacions amb altres persones per la web. D’aquesta manera, els infants poden jugar tant als jocs creats per ells mateixos, com a jocs creats per qualsevol altre usuari.A la secció projectes de la pàgina web oficial de l’Scratch qualsevol alumne pot trobar tot tipus de jocs creats.
Per una altra banda i fomentant l’anglès, Between the lions és una aplicació de PBSkids on hi podem trobar tota mena de jocs, històries interactives, videoclips i recursos per ajudar al nen en el procés d’aprenentatge. Aquesta web la va donar a conèixer a Espanya Joel Artigas, actual professor de música a l’escola  Music Wood, llicenciat a la Universitat Ramon Llull.
Comprendre → “Twittering” (utilitzar el  Twitter)-Twitter: xarxa utilitzada per comunicar i expressar les pròpies opinions en un màxim de 140 caràcters. Al meu bloc dono informació per a principiants.Cada cop més escoles es creen comptes de twitter per mantenir informats als seus seguidors. Per exemple, totes les escoles Maristes catalanes s’han unit en aquest compte amb la finalitat de comunicar totes les novetats dels centres. I això no només és portat a terme pels docents, sinó també pels alumnes, com podem veure en el compte del Col·legi Sant Lluís.
Recordar → Buscar-Google: és un motor de cerca (actualment el més gran i usat).Ofereix una forma ràpida i senzilla de buscar informació (textos, vídeos, imatges, llibres...).Els alumnes del cicle superior de l’escola Mossèn Jacint Veraguer han realitzat un projecte sobre l’explicació del seu barri. Per realitzar-lo han hagut de fer una gran recerca i citen textualment l’ús que han fet del cercador Google i d’un dels seus serveis, el Google Maps.
Aplicar → Editar-Windows Movie Maker: és un software que permet l’edició de vídeos incloent imatges, música, clips... amb efectes, títols...A l’escola Arc Iris es duen a terme molts projectes, entre els qual destaca la ràdio. Durant dues hores setmanals, infants de 3 a 12 anys es reuneixen a la “peixera” (estudi) per elaborar el programa de ràdio i dur-lo a terme. A part de ser els encarregats d’editar el programa de ràdio, porten a terme una web editada també pels infants.
Crear → Blogear-Blogger: servei web per crear un bloc i publicar-hi entrades. En aquestes s’hi poden enllaçar vídeos, imatges, pàgines webs... És gratuït i pot crear un bloc qualsevol persona que tingui un compte google.L’institut Príncep de Girona conta amb una revista on-line, el fòrum digital. Aquesta revista en format bloc la fan tres grups de 12 a 15 alumnes de 3r d’ESO, un per a cada trimestre. L’equip de redacció materialitza tots els continguts, però res seria possible sense la col·laboració de tot l’alumnat i professorat que aporten idees, material gràfic, suport tècnic...
Aplicar → Compartir-Prezi: servei en línia per crear presentacions fàcils i originals, que poden ser editades per més d’un compte i compartides amb tota la web.Alumnes de l’escola Ausias March realitzen la presentació del seu treball  sobre el desenvolupament de les TIC-TAC de la música a l’aula.
Recordar → Marcar llocs preferits-Pearltrees: eina que permet recollir blocs i webs interessants i classificar-los per temes. Posant connectors als nostres navegadors, és suficient amb un clic per afegir-los al nostre “arbre de perles”. A més es pot compartir i incrustar en un bloc.El CEIP Sant Climent dona accés a tot tipus d’informació vinculada amb l’escola amb un arbre de perles molt divers i interessant.


Per últim hauria d'afegir que en un principi no vaig entendre l'activitat degut a que no comprenia que era la Taxonomia de Bloom (sincerament no sabia ni que volia dir la paraula "taxonomia"). Un cop realitzada tant la síntesis, com la relació, ja vaig haver assimilat el concepte i l'assoliment de nous conceptes sempre és possitiu.

Tiny Finger Point
Free Cookie Monster Cursors at www.totallyfreecursors.com